خانه هوشمند اجرا شده در منطقه سجاد مشهد

پروژه 6 واحدی لوکس که سیستم با شبکه سیمی (MOD-BUS) شامل یک نمایشگر لمسی 10 اینچ، دو نمایشگر لمسی 8 اینچ در هال و پذیرایی و کلیدهای لمسی هوشمند در اتاق‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به وسعت زیربنای خانه و برای سهولت کاربری، علاوه بر 3 صفحه لمسی هوشمند، کلید سناریو برای مدیریت یکپارچه سناریوهای خانه هم در نظر گرفته شده است.

نوع سیستم و شبکه:

سیستم لوکس با شبکه سیمی

تاریخ:

1397

منطقه:

سجاد مشهد

امکانات:

سیستم کامل روشنایی و ...

به اشتراک بگذارید