Windows 10 home udost pnianie pulpitu zdalnego free download

Looking for:

Klient pulpitu zdalnego Windows 10 Home – Microsoft Community – Uploaded by

Click here to Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due to a planned power outage, our services will be reduced today June 15 starting at am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience. Search icon An illustration of a magnifying glass. User icon An illustration of a person’s head and chest.

Sign up Log in. Web icon An illustration of a computer application window Wayback Machine Texts icon An illustration of an open book. Books Video icon An illustration of two cells of a film strip.

Video Audio icon An illustration of an audio speaker. Audio Software icon An illustration of a 3. Software Images icon An illustration of two photographs. Images Donate icon An illustration of a heart shape Donate Ellipses icon An illustration of text ellipses. Wszelkie prawa zastrzezone.

Zabroniona jest reprodukcja, adaptacja lub tlumaczenie bez uprzedniej pisemnej zgody, z wyjatkami przewidzianymi w przepisach prawa autorskiego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogq ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje produktow i uslug HP to warunki gwarancji dotaczane bezposrednio do produktow i uslug.

Zadnych z wymienionych tutaj informacji nie nalezy interpretowac jako dodatkowej gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnosci za bi? Spis tresci 1. Drukowanie za pomoca. Funkcje zabezpieczen Wstep Korzystanie z funkcji zabezpieczen 8.

IEEE Opis tych narzedzi znajduje si? Uwaga Jesli nie okreslono inaczej, nazwa serwer druku uzywana w tym podreczniku oznacza serwer druku HP Jetdirect, a nie osobny komputer z zainstalowanym oprogramowaniem serwera druku.

PLWW 6 Identyfikacja Numer produktu i wersja oprogramowania firmowego Funkcje i mozliwosci serwera druku HP Jetdirect sq zalezne od modelu produktu, jego numeru i wersji oprogramowania firmowego.

Wersja oprogramowania firmowego serwera druku moze bye aktualizowana. Kolejne aktualizacje mogq wprowadzac rozszerzenia funkeji i mozliwosci. Sluzy on tylko do celow identyfikacyjnych. Numer nnnnnnnn, o ile si? Uaktualnienie oprogramowania firmowego “.

Tabela 1. Standard IEEE IX zapewnia protokol uwierzytelniania opartego na porcie. W trakcie polaczenia z portem Serwer druku obsluguje nastepujacq metod? Do zabezpieczania lacznosci sluza, dynamiczne klucze szyfrowania. Wiecej informacji zawiera Rozdzial 4. Jezeli haslo jest ustawione, musi bye wprowadzone w celu zalogowania si? W celu uzyskania informacji dotyczacych obowiazujacych oplat nalezy skontaktowac si?

Rejestracja produktu Aby zarejestrowac si? Tabela 2. Microsoft Windows NT 4. Zdalne uaktualnianie oprogramowania firmowego serwerow druku HP Jetdirect.

Sledzenie i analiza wykorzystania zasobow. Domyslnie numer portu to Usuwanie oprogramowania HP Web Jetadmin Aby usunac oprogramowanie HP Web Jetadmin z serwera sieci web, nalezy uzyc programu dezinstalacyjnego zawartego w pakiecie oprogramowania.

Korzystajac z odpowiedniego oprogramowania, mozna tworzyc sciezki druku IPP z danego systemu do obslugiwanej drukarki w Internecie podlaczonej do urzadzenia HP Jetdirect. Uwaga Dla przychodzacych zadari sciezki druku administrator sieci musi skonfigurowac zapor?

Funkcje zabezpieczeri dostejme w tym oprogramowaniu sq aktualnie ograniczone. W celu zainstalowania oprogramowania i skonfigurowania sciezki druku do drukarki wykonaj instrukcje dolaczone do oprogramowania.

Aby skonfigurowac sciezke druku do internetowej drukarki podlaczonej do urzadzenia HP Jetdirect, uzywaja. Otworz folder Drukarki kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Ustawienia, a nastepnie wybierz polecenie Drukarki.

Uruchom Kreatora dodawania drukarki kliknij dwukrotnie ikone Dodaj drukarke. Wybierz opeje dotyczqea. Zostanie wyswietlony monit o wskazanie sterownika drukarki serwerdruku HP Jetdirect nie zawiera sterownikow drukarek, dlatego nie jest mozliwe automatyczne uzyskanie sterownika. Aby uzyskac pomoc techniczna. Novell we wspolpracy z firma. Eliminuja, one koniecznosc konfigurowania i laczenia kolejek wydruku, obiektow drukarek i serwerow druku.

Administratorzy mogq korzystac z uslug NDPS w celu zarzadzania drukarkami sieciowymi w obslugiwanych srodowiskach NetWare. Zostala opracowana przez firm? Korzystajac z bramy HP Gateway, administrator moze przegladac statystyk? Systemy Novell NetWare 5. Wymagania systemowe i obsluga klienta systemu Novell opisane w dokumentacji dolaczonej do oprogramowania. Uwaga Aby wykryc i zainstalowac drukark?

Uwaga Programy automatycznie wykrywajace wirusy mogq zaklocac instalacje tego oprogramowania. Firma Hewlett-Packard zaleca, aby tylko administratorzy sieci korzystali z funkcji konfiguracyjnych drukarki, dost? Jezeli dana drukarka ma bye obslugiwana przez bufor druku, nalezy ustawic nazw?

Po wlaczeniu zasilania drukarki, wlaczeniu j ej do trybu online i polaczeniu serwera druku z drukarkq i z sieciq kliknij dwukrotnie ikon? HP LaserJet Utility. Jezeli nazwy drukarki nie ma na liscie drukarek docelowych, kliknij opcj? Wybierz diukai ke. Strefa, w ktorej znajduje si? Zapoznaj si? Sprawdzanie konfiguracji sieci W celu sprawdzenia biezacej konfiguracji sieci wydrukuj stron? Jesli wydrukowanie strony konfiguracji nie powiodlo si?

Jezeli drukarka ma panel sterowania, upewnij si? Uwaga Jezeli w sieci jest wiele drukarek, nalezy wydrukowac stron? Firma Hewlett-Packard stanowczo zaleca zmiane nazwy drukarki w celu unikniecia sytuacji, gdy w sieci funkcjonuje wiele drukarek o podobnych nazwach. Jezeli nazwa drukarki zostanie ponownie zmieniona, kolejki do tej drukarki przestana. Uwaga Dlugosc tej nazwy nie moze przekraczac 32 znakow. Sygnal ostrzegawczy oznacza wpisanie niedozwolonego znaku.

Informacje na temat niedozwolonych znakow mozna uzyskac w systemie pomocy zintegrowanym z oprogramowaniem. Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wybor ustawienia. Kliknij przycisk Edytuj. Zostanie wyswietlone okno dialogowe Ustawianie nazwy drukarki.

Wpisz nowa. Kliknij przycisk OK. Aby wybrac innq nazw? Jezeli drukarka znajduje si? Wvbor strefv “. Aby zakonczyc, wybierz polecenie Zakoncz z menu Plik.

Powiadom wszystkich uzytkownikow sieci o nowej nazwie drukarki, aby mogli wybrac w Wybieraczu. Wybor strefy Program narz? Zamiast pozostawiania drukarki w strefie standardowej, ktora jest ustawiona przez router, narz? Strefy, w ktorych drukarka moze si? Program narzedziowy HP LaserJet umozliwia wybor tylko takiej strefy, ktora zostala juz skonfigurowana dla danej sieci.

Strefami sq grupy komputerow, drukarek i innych urzadzeh AppleTalk. Mozna je grupowac wedlug lokalizacji fizycznych na przyklad Strefa A moze zawierac wszystkie drukarki w sieci w budynku A. Strefy mozna takze grupowac logicznie na przyklad wszystkie drukarki uzywane w dziale finansowym. Wybierz ikon?

 
 

Pobierz plik słownika –

 

Read yN A S desktop h e lp s you st or e , share a n d protect your priceless data. Use it to wirelessly scan documents directly to your. Make the Lufthansa. Mobile employees can easily access a needed file from outside the office, as well as all of the business systems and. Most frequent English dictionary requests: , -1k , -2k , -3k , -4k , -5k , -7k , k , k , k , k , k , k , k Most frequent Polish dictionary requests: , -1k , -2k , -3k , -4k , -5k , -7k , k , k , k , k , k , k , k.

Please click on the reason for your vote: This is not a good example for the translation above. The wrong words are highlighted. It does not match my search. It should not be summed up with the orange entries The translation is wrong or of bad quality.

Thank you very much for your vote! You helped to increase the quality of our service. Connect your device to the computer using the USB cable, [ Bardzo polecam tego trenera. Mamy tak wygodne fotele i biurka jak lubimy. It was also good that the training was delivered in English as oth the materials and the examination are in English – i think delivering it in Polish even though everyone in the group speaks it would be less useful.

Szkolenie bardzo przydatne w mojej pracy zawodowej. Pan Tomasz to fantastyczny ekspert! Jak na razie wszystko super. Trener bardzo elastyczny. They are usually printed in large, bold letters, perhaps with decorative borders, so that in a stack of printouts they stand out from the real documents that comprise users’ jobs.

They enable users to locate their jobs quickly. The obvious drawback to a header page is that it is yet one more sheet that has to be printed for every job, their ephemeral usefulness lasting not more than a few minutes, ultimately finding themselves in a recycling bin or rubbish heap. Note that header pages go with each job, not each file in a job, so the paper waste might not be that bad.

The LPD system can provide header pages automatically for your printouts if your printer can directly print plain text. To enable header pages for a printer, just remove the sh capability. You are right. You might have to provide an output filter to send initialization strings to the printer.

Specify the path to the output filter in the of capability. See the Output Filters section for more information. Now, when users print jobs to teak , they get a header page with each job. If users want to spend time searching for their printouts, they can suppress header pages by submitting the job with lpr -h ; see the Header Page Options section for more lpr 1 options. LPD prints a form feed character after the header page.

By enabling header pages, LPD will produce a long header , a full page of large letters identifying the user, host, and job. Here is an example kelly printed the job named outline from host rose :. The header page will look like this:. Also by default, LPD prints the header page first, then the job.

Using LPD ‘s built-in header pages enforces a particular paradigm when it comes to printer accounting: header pages must be free of charge. Because the output filter is the only external program that will have control when the header page is printed that could do accounting, and it is not provided with any user or host information or an accounting file, so it has no idea whom to charge for printer use.

It is also not enough to just ” add one page ” to the text filter or any of the conversion filters which do have user and host information since users can suppress header pages with lpr -h. They could still be charged for header pages they did not print. Basically, lpr -h will be the preferred option of environmentally-minded users, but you cannot offer any incentive to use it.

It is still not enough to have each of the filters generate their own header pages thereby being able to charge for them. If users wanted the option of suppressing the header pages with lpr -h , they will still get them and be charged for them since LPD does not pass any knowledge of the -h option to any of the filters.

Write a smart output filter. Normally, an output filter is not meant to do anything more than initialize a printer or do some simple character conversion. It is suited for header pages and plain text jobs when there is no text input filter.

But, if there is a text filter for the plain text jobs, then LPD will start the output filter only for the header pages. And the output filter can parse the header page text that LPD generates to determine what user and host to charge for the header page.

The only other problem with this method is that the output filter still does not know what accounting file to use it is not passed the name of the file from the af capability , but if you have a well-known accounting file, you can hard-code that into the output filter. Then again, all that might be too much trouble, and users will certainly appreciate the more generous system administrator who makes header pages free. As described above, LPD can generate a plain text header page suitable for many printers.

One obvious way to get header pages is to have every conversion filter and the text filter generate the header page. The filters should use the user and host arguments to generate a suitable header page. The drawback of this method is that users will always get a header page, even if they submit jobs with lpr -h. Let us explore this method. The following script takes three arguments user login name, host name, and job name and makes a simple PostScript R header page:.

Now, each of the conversion filters and the text filter can call this script to first generate the header page, and then print the user’s job. Here is the DVI conversion filter from earlier in this document, modified to make a header page:. Notice how the filter has to parse the argument list in order to determine the user and host name.

The parsing for the other conversion filters is identical. The text filter takes a slightly different set of arguments, though see section How Filters Work. As we have mentioned before, the above scheme, though fairly simple, disables the ” suppress header page ” option the -h option to lpr.

If users wanted to save a tree or a few pennies, if you charge for header pages , they would not be able to do so, since every filter’s going to print a header page with every job. To allow users to shut off header pages on a per-job basis, you will need to use the trick introduced in section Accounting for Header Pages : write an output filter that parses the LPD-generated header page and produces a PostScript R version. If the user submits the job with lpr -h , then LPD will not generate a header page, and neither will your output filter.

Otherwise, your output filter will read the text from LPD and send the appropriate header page PostScript R code to the printer. If you have a PostScript R printer on a serial line, you can make use of lprps , which comes with an output filter, psof , which does the above.

Note that psof does not charge for header pages. FreeBSD supports networked printing: sending jobs to remote printers. Networked printing generally refers to two different things:.

Accessing a printer attached to a remote host. You install a printer that has a conventional serial or parallel interface on one host. Then, you set up LPD to enable access to the printer from other hosts on the network. Section Printers Installed on Remote Hosts tells how to do this. Accessing a printer attached directly to a network. The printer has a network interface in addition or in place of a more conventional serial or parallel interface. Such a printer might work as follows:.

It might understand the LPD protocol and can even queue jobs from remote hosts. In this case, it acts just like a regular host running LPD. Follow the same procedure in section Printers Installed on Remote Hosts to set up such a printer. It might support a data stream network connection. In this case, you ” attach ” the printer to one host on the network by making that host responsible for spooling jobs and sending them to the printer.

Section Printers with Networked Data Stream Interfaces gives some suggestions on installing such printers. This feature enables you to install a printer on one host and make it accessible from other hosts.

It also works with printers that have network interfaces that understand the LPD protocol. To enable this kind of remote printing, first install a printer on one host, the printer host , using the simple printer setup described in the Simple Printer Setup section. Do any advanced setup in Advanced Printer Setup that you need. Make sure to test the printer and see if it works with the features of LPD you have enabled. If you are using a printer with a network interface that is compatible with LPD , then the printer host in the discussion below is the printer itself, and the printer name is the name you configured for the printer.

If you are using a Hewlett Packard Laserjet then the printer name text will automatically perform the LF to CRLF conversion for you, so you will not require the hpif script.

Name the entry anything you want. For simplicity, though, you probably want to use the same name and aliases as on the printer host. Make a spooling directory and specify its location in the sd capability. LPD will store jobs here before they get sent to the printer host. Place the name of the printer host in the rm capability.

Place the printer name on the printer host in the rp capability. Here is an example. The host rose has two printers, bamboo and rattan. We will enable users on the host orchid to print to those printers. It already had the entry for the printer teak ; we have added entries for the two printers on the host rose :.

Then, we just need to make spooling directories on orchid :. Now, users on orchid can print to rattan and bamboo. If, for example, a user on orchid typed. As soon as the host rose has room in its bamboo spooling directory, the two LPDs would transfer the file to rose.

The file would wait in rose ‘s queue until it was finally printed. Often, when you buy a network interface card for a printer, you can get two versions: one which emulates a spooler the more expensive version , or one which just lets you send data to it as if you were using a serial or parallel port the cheaper version. This section tells how to use the cheaper version.

For the more expensive one, see the previous section Printers Installed on Remote Hosts. To send data to a networked printer, you need to develop a communications program that can be called by the text and conversion filters.

Here is one such example: the script netprint takes all data on standard input and sends it to a network-attached printer. We specify the hostname of the printer as the first argument and the port number to which to connect as the second argument to netprint.

Note that this supports one-way communication only FreeBSD to printer ; many network printers support two-way communication, and you might want to take advantage of that to get printer status, perform accounting, etc.

We can then use this script in various filters. Suppose we had a Diablo N line printer connected to the network. The printer accepts data to print on port number The host name of the printer is scrivener. Here is the text filter for the printer:. This section gives information on restricting printer usage. The LPD system lets you control who can access a printer, both locally or remotely, whether they can print multiple copies, how large their jobs can be, and how large the printer queues can get.

The LPD system makes it easy for users to print multiple copies of a file. Users can print jobs with lpr – 5 for example and get five copies of each file in the job. Whether this is a good thing is up to you. When users submit jobs with the – option, they will see:. The printer rattan is quite hearty, so we will allow multiple copies, but the laser printer bamboo is a bit more delicate, so we will disable multiple copies by adding the sc capability:.

By using the sc capability, we prevent the use of lpr – , but that still does not prevent users from running lpr 1 multiple times, or from submitting the same file multiple times in one job like this:.

There are many ways to prevent this abuse including ignoring it which you are free to explore. Just place the users you want to have access to a printer in a certain group, and then name that group in the rg capability.

Users outside the group including root will be greeted with lpr: Not a member of the restricted group if they try to print to the controlled printer. As with the sc suppress multiple copies capability, you need to specify rg on remote hosts that also have access to your printers, if you feel it is appropriate see section Printers Installed on Remote Hosts. For example, we will let anyone access the printer rattan , but only those in group artists can use bamboo.

Of course, anyone on orchid can print to bamboo. It might be the case that we only allow certain logins on orchid anyway, and want them to have access to the printer. Or not. If you have many users accessing the printers, you probably need to put an upper limit on the sizes of the files users can submit to print. After all, there is only so much free space on the filesystem that houses the spooling directories, and you also need to make sure there is room for the jobs of other users.

LPD enables you to limit the maximum byte size a file in a job can be with the mx capability. If you put a zero for this capability, there will be no limit on file size; however, if no mx capability is specified, then a default limit of blocks will be used. The limit applies to files in a job, and not the total job size.

LPD will not refuse a file that is larger than the limit you place on a printer. Instead, it will queue as much of the file up to the limit, which will then get printed.

The rest will be discarded. Whether this is correct behavior is up for debate. Let us add limits to our example printers rattan and bamboo.

Since those artists’ PostScript R files tend to be large, we will limit them to five megabytes. We will put no limit on the plain text line printer:. Again, the limits apply to the local users only. If you have set up access to your printers remotely, remote users will not get those limits. See section Printers Installed on Remote Hosts for more information on remote printing.

There is another specialized way to limit job sizes from remote printers; see section Restricting Jobs from Remote Printers. The LPD spooling system provides several ways to restrict print jobs submitted from remote hosts:. LPD checks to see if an incoming request is from a host listed in either one of these files. If not, LPD refuses the request.

The format of these files is simple: one host name per line. This means rose will accept requests from the hosts orchid , violet , and madrigal. If any other host tries to access rose ‘s LPD , the job will be refused. You can control how much free space there needs to remain on the filesystem where a spooling directory resides. Make a file called minfree in the spooling directory for the local printer. Insert in that file a number representing how many disk blocks bytes of free space there has to be for a remote job to be accepted.

This lets you insure that remote users will not fill your filesystem. You can also use it to give a certain priority to local users: they will be able to queue jobs long after the free disk space has fallen below the amount specified in the minfree file. For example, let us add a minfree file for the printer bamboo. The spooling directory is given in the sd capability. We will make three megabytes which is disk blocks the amount of free disk space that must exist on the filesystem for LPD to accept remote jobs:.

When rs appears in the entry for a locally-attached printer, LPD will accept jobs from remote hosts if the user submitting the job also has an account of the same login name on the local host. Otherwise, LPD refuses the job. This capability is particularly useful in an environment where there are for example different departments sharing a network, and some users transcend departmental boundaries. By giving them accounts on your systems, they can use your printers from their own departmental systems.

So, you need to charge for printouts. And why not? Paper and ink cost money. And then there are maintenance costs-printers are loaded with moving parts and tend to break down. You have examined your printers, usage patterns, and maintenance fees and have come up with a per-page or per-foot, per-meter, or per-whatever cost. Now, how do you actually start accounting for printouts?

Well, the bad news is the LPD spooling system does not provide much help in this department. Accounting is highly dependent on the kind of printer in use, the formats being printed, and your requirements in charging for printer usage. To implement accounting, you have to modify a printer’s text filter to charge for plain text jobs and the conversion filters to charge for other file formats , to count pages or query the printer for pages printed.

You cannot get away with using the simple output filter, since it cannot do accounting. See section Filters. Periodic accounting is the more common way, possibly because it is easier. Whenever someone prints a job, the filter logs the user, host, and number of pages to an accounting file. Every month, semester, year, or whatever time period you prefer, you collect the accounting files for the various printers, tally up the pages printed by users, and charge for usage.

Then you truncate all the logging files, starting with a clean slate for the next period. Timely accounting is less common, probably because it is more difficult. This method has the filters charge users for printouts as soon as they use the printers.

Like disk quotas, the accounting is immediate. You can prevent users from printing when their account goes in the red, and might provide a way for users to check and adjust their ” print quotas. The LPD spooling system supports both methods easily: since you have to provide the filters well, most of the time , you also have to provide the accounting code.

But there is a bright side: you have enormous flexibility in your accounting methods. For example, you choose whether to use periodic or timely accounting. You choose what information to log: user names, host names, job types, pages printed, square footage of paper used, how long the job took to print, and so forth.

And you do so by modifying the filters to save this information. FreeBSD comes with two programs that can get you set up with simple periodic accounting right away. They are the text filter lpf , described in section lpf: a Text Filter , and pac 8 , a program to gather and total entries from printer accounting files. As mentioned in the section on filters Filters , LPD starts the text and the conversion filters with the name of the accounting file to use on the filter command line.

The filters can use this argument to know where to write an accounting file entry. Zmiana: Adaptec is a registered trademark of Adaptec, Inc. CVSup is a registered trademark of John D. Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. SpeedTouch is a trademark of Thomson.

Robotics and Sportster are registered trademarks of U. Robotics Corporation. VMware is a trademark of VMware, Inc. Mathematica is a registered trademark of Wolfram Research, Inc. Ogg Vorbis and Xiph. Org are trademarks of Xiph. Dodano indeks. Dodatek B, Bibliografia , Bibliography This book touches on many different subjects that may leave you hungry for a more detailed explanation.

Pierwsze kroki. Co potrafi FreeBSD? Model rozwoju FreeBSD. Aktualne wydanie FreeBSD. Instalacja FreeBSD. Tabela 2. Przygotowanie kopii danych. Zbieranie informacji o konfiguracji sieci. Sprawdzenie erraty FreeBSD. Przygotowanie dyskietek do instalacji. We can take no responsibility for lost disk contents! Uruchomienie komputera. Uruchomienie i TM. Uruchomienie Alpha. Booting [kernel] in 9 seconds Wprowadzenie do sysinstall. Menu dokumentacji.

Menu dokumentacji sysinstall. Menu mapowania klawiatury. Ekran opcji instalacji. Tworzenie partycji z wykorzystaniem Disklabel. Edytor Disklabel.

Edytor disklabel z automatycznymi ustawieniami. Po instalacji. Konfiguracja interfejsu ed0. Konfiguracja bramy. Modyfikacja inetd. Anonimowe FTP. Edycja komunikatu powitalnego FTP. Serwer NFS. Edycja pliku exports. Klient NFS. Ustawienia konsoli systemowej. Opcje konfiguracji konsoli systemowej. Opcje wygaszacza ekranu. Limit czasu wygaszacza ekranu. Ustawienia strefy czasowej. Ustawienia myszki.

Konfiguracja portu myszki. Testowanie demona myszki. Konfiguracja ntpdate. Konfiguracja serwera X. Uruchamianie FreeBSD. Pomocy, brakuje mi miejsca na dysku! Niestety tak. Nie, przynajmniej na razie. Instalacja zaawansowana. Instalacja FreeBSD na komputerze bez monitora lub klawiatury.

X i ich znaczenie. Przygotowywanie dyskietek instalacyjnych. Uwaga: W przypadku dyskietek 5. Podstawy Uniksa. Jaka jest organizacja dysku we FreeBSD. Jaki format binarny jest wykorzystywany we FreeBSD.

Konsole wirtualne i terminale. Konsole wirtualne. Uprawnienia symboliczne. Organizacja dysku. Schematyczny model dysku. Plik fstab. They get involved right away in any issues I have. Watch this brief video to see how IT professionals are talking about the simplicity and user friendliness of our PowerProtect DD series appliances and the stress-free predictability of our DD Operating System upgrade process. Storing and protecting data for extended periods of time is a must for Xavier University.

With a 95 percent virtual environment, Xavier turned to Dell EMC to protect vital student and administrative records. Backups of 20TB that ran days with their former solution now complete in a single evening. Watermark Solutions, an ERP firm for manufacturing companies, offers multiple levels of disaster recovery to the companies it hosts.

Learn how Watermark is improving DR while keeping costs down. As a leader in an industry based on trust, Trade and Development Bank considers data protection a key element of their success. To improve reliability and confidence in restores and integrate their data protection with vCenter, they modernized with PowerProtect DP series appliances and Data Protection Suite. The integration with vCenter, along with performance and deduplication, were the key features that sold us on our Dell EMC solution.

As a provider of financial software to large multinational enterprises, Trintech needed to protect customer data with the assurance of continuous availability. With an aggressive growth strategy, they wanted a single solution for on-premises and cloud that could rapidly spin up new data centers and provision capacity on demand.

The improved availability for our SaaS customers led to an increase our Net Promotor Score and more customer recommendations of our solution. This translated directly to sales growth. To assure data availability for their publishing-industry customers, PCS Publishing needed a data protection solution that they could administer easily through VMware vCenter.

Each DP series appliance can operate on its own. With all of our sites, that was very attractive to us. Sentara Healthcare needed to quickly migrate and protect data from several companies they had acquired. Data Protection Customer Stories.

Under Armour Leading manufacturer of athletic footwear and casual wear. The State of Michigan manages over PB of data for 48, employees in 60 government offices. Southern California Institute of Architecture Education. Leading architecture school builds disaster recovery in the cloud. Stress-free software upgrades keep data protection current. Watermark Solutions Apptrix Business Services.

See Multimedia Story. Watch the Video. Read Customer Story. Watch Customer Video. Education Drake University Drake University sought to implement a disaster recovery strategy to safeguard the information and applications involved in digital learning. View Infographic. Financial Services Heartland Financial Heartland Financial is a multibank holding company offering unique banking services for businesses and individual clients.

Financial Services Melanson Heath Melanson Heath’s previous backup solution with Unitrends was unreliable, time consuming, and hard to manage. Watch Short Video. Healthcare Novant Health Novant Health manages 15 medical centers and 5,plus physician practices and serves 5 million patients across North Carolina every year. Watch Podcast. Media Oath A leader in the media industry, Oath had numerous backup appliances in locations throughout the world. Education Palmer College of Chiropractic Palmer College was facing performance issues related not only to their virtual machines, but also to their entire network.

Watch Quote Video. Technology Presidio Presidio has many very large customers and many fear being hacked. Manufacturing The Vollrath Company For Vollrath, managing backups became very difficult and were failing regularly, wasting time. Multi-Customer Video: DP Watch Video. Watch Snackable. Watch Video Quote. Watch Cloud Video. Consumer Goods Koch Foods A data center outage at Koch Foods exposed the risks of an unreliable backup solution when it took 36 hours to restore automated operations and cost the company tens of million dollars.

Technology RG System As a leader in the network monitoring and data backup industry, RG System offers the most comprehensive and cost-effective security solutions on the market. Healthcare Spectrum Health Spectrum Health’s previous data protection solution was a myriad of products with the primary being an IBM solution. Watch Short film. Read Case study. Heathcare enVista and Indiana Health Centers enVista’s previous data protection environment was unreliable and a lot to manage.

Consumer Goods Under Armour Under Armour is a global manufacturer of sporting goods, offering products such as athletic shoes, shirts, pants, jackets and accessories. Watch Digital Transformation Video. Government Chorley Council Chorley Council needed to modernize its outdated data backup and protection environment to make critical government services available to citizens at all times. Healthcare Seattle Proton Therapy Seattle Proton Therapy needed more space immediately to protect their patient data and wanted a solution that was also scalable for the future.

Watch the short film. Listen to Podcast. Read Story. Technology Revelation Software Concepts Revelation Software Concepts wanted to grow their business with a new cloud-hosted offering. TechTalk Customer Interview. Watch Integrated Appliances Video. Consumer Goods Noble Foods Noble Foods wanted to simplify and centralize management of their VMware environment and ensure their data was protected and quickly recoverable.

Consumer Goods Warrell Corporation Warrell Corporation had lost confidence in its outdated backup infrastructure. Financial Services JANA Investment Advisers JANA needed modern data protection and cloud disaster recovery to respond to increasing industry regulations and ensure the availability of the data that drives the insights they deliver to their clients.

Government State of Michigan The State of Michigan most protect a wide variety of data, from tax records, to medical and social services information, to criminal background checks.

Utilities and Power Rushmore Electric Power Cooperative Rushmore Electric wanted a faster, comprehensive data protection that would improve service to their members. Watch Customer Story.

 

Windows 10 home udost pnianie pulpitu zdalnego free download. Pobierz plik słownika – slowniki.org.pl

 

Tworzenie nowego projektu w trybie offline. Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp.

Pierwsze kroki. Krok 1. Platforma Aukcyjna Marketplanet. Tworzenie nowego projektu w trybie online. Rejestrator IXR7. Przewodnik AirPrint. Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja zak adanie konta kandydata Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP.

Rozliczenia z NFZ. To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy , including cookie policy.

I agree. Rozdziat ten zawiera szczegotowe informacje o wszystkich trzech krokach. Spowoduje to wyswietlenie menu Arkusz Probny i wybranie opcji Wydrukuj ustawienia sieci.

Wszystkie – Ostatnie 20 – Zakres niestandardowy 4. Skanowanie arkusza probnego Ostatnim etapem pracy z arkuszem probnym jest zeskanowanie wypetnionego arkusza po umieszczeniu go na szybie skanera. Liczba kopii Pozwala na wybor liczby drukowanych kopii. Rozmiar obrazu Pozwala na okreslenie rozmiaru, jaki ma miec wydrukowany obraz. Zmieh ustawienie i nacisnij przycisk OK. Dokonaj zmian do wybranych opcji. Po zakohczeniu zmiany wybranych opcji, nacisnij OK.

Zataduj papier fotograficzny do podajnika. Dioda stanu miga w czasie drukowania z aparatu. Informacje o tym, czy dany aparat cyfrowy obstuguje format DPOF, mozna znalezc w jego dokumentacji. Uwydatnienie jasnych kolorow na kopii. Wybrany rozmiar papieru powinien bye zgodny z rozmiarem arkuszy zatadowanych do podajnika wejsciowego.

Ustawianie rozmiaru papieru z panelu sterowania 1. Nacisnij przycisk Faksuj, Mono lub Faksuj, Kolor. Ponizsza tabela sluzy do okreslenia ustawieh rozmiaru papieru na podstawie papieru zatadowanego do pojemnika wejsciowego. W obszarze kopiowania naciskaj Menu do momentu wyswietlenia opcji Rodz. Nacisnij przycisk Kopiuj, Mono lub Kopiuj, Kolor. Ponizsza tabela sluzy do okreslenia ustawieh rodzaju papieru na podstawie papieru zatadowanego do pojemnika wejsciowego.

Kopiowanie przy uzyciu opcji Najl. Opcja Norm, umozliwia szybsze kopiowanie niz opcja Najl.. Jakosc tekstu jest porownywalna z ustawieniem Norm. Ustawienie Duza powoduje mniejsze zuzycie tuszu i przedtuza okres wykorzystania pojemnikow z tuszem.

Aby zmienic jakosc kopiowania z panelu sterowania 1. W obszarze kopiowania nacisnij przycisk Jakosc, aby wybrac Najlepsza, Normalna lub Robocza. Przyktadowo, do tylnego podajnika mozesz zatadowac papier fotograficzny 10×15 cm a do gornego podajnika papier petnoformatowy. Zataduj papier do podajnika z ktorego chcesz wykonywac kopie. Spowoduje to wybranie menu podajnika wejsciowego i wyswietlenie menu Kopiuj. Dokonaj zmian wybranych opcji w menu Kopiuj. Kopiowanie dwustronicowego dokumentu czarno-biatego z poziomu panelu sterowania 1.

Nacisnij przycisk Start, Kopiowanie, Mono. Wykonywanie kopii dwustronnych Mozesz tworzyc dwustronne kopie jedno lub dwustronnych oryginatow formatu A4 lub Letter. Akcesorium HP do druku dwustronnego jest standardowym wyposazeniem w niektorych modelach oraz moze bye zakupione osobno. Kopiowanie dwustronne za pomocq panelu sterowania 1. Zataduj papier fotograficzny 10 x 15 cm do podajnika wejsciowego. Nacisnij przycisk Kopiuj, Kolor. Zataduj papier fotograficzny o rozmiarze letter lub A4 do podajnika.

Na stronie zostanie wowczas wydrukowany tylko jeden obraz. Umiesc oryginat w prawym przednim rogu szklanej ptyty, strong do zeskanowania do dotu lub w podajniku dokumentow, strong do zeskanowania do gory. Dopasuj do strony: uzyj tego ustawienia, jezeli oryginat zatadowates w prawym dolnym rogu szyby, strong do zeskanowania do dotu.

Kopiowanie dokumentu formatu Legal na papier Letter za pomocat panelu sterowania 1. Mozna rowniez zmienic nasycenie koloru, aby uzyskac intensywniejsze lub subtelniejsze kolory.

Kopiowanie rozmazanego dokumentu w panelu sterowania 1. Umiesc oryginat w prawym przednim rogu szklanej ptyty, strong do zeskanowania do dotu. Domyslnie plakat ma dwie strony szerokosci. Wybierz mniejszy rozmiar plakatu i ponow kopiowanie. Zataduj nosnik do naprasowanek do podajnika. Jako rodzaj papieru wybierz Naprasowanka, jesli korzystasz z Nadrukow na koszulki HP dla tkanin kolorowych. Jako rodzaj papieru wybierz Naprasowanka odbita, jesli korzystasz z Nadrukow na koszulki HP dla tkanin jasnych lub biatych.

Aby zmiana dotyczyta wszystkich zadah kopiowania wykonywanych w przyszlosci, nalezy zapisac ustawienia jako domyslne. Aby zmiana dotyczyta wszystkich zadah kopiowania wykonywanych w przysztosci, nalezy zapisac ustawienia jako domyslne.

Nacisnij OK, aby zaakceptowac ustawienia jako nowe ustawienia domyslne. Zatrzymywanie kopiowania Aby zatrzymac kopiowanie, nacisnij przycisk Anuluj na panelu sterowania.

Opanowanie prawidtowych zasad skanowania OCR jest warunkiem uzyskania optymalnych wynikow. Korzystanie z oprogramowania OCR wymaga pewnej wprawy i doswiadczenia.

Przed skanowaniem uruchomione musi bye takze oprogramowanie HP All-in-One. Skanowanie dokumentu do aplikacji Oryginaty umieszczone na szybie mozna skanowac bezposrednio z panelu sterowania. Menu Skanuj do mozna konfigurowac.

Po zakohczeniu pracy kliknij przycisk Akceptuj. Na przyktad, jesli wybrano oprogramowanie HP Image Zone, to obraz zostanie automatycznie otwarty i wyswietlony wtasnie w tym programie. Aby wybrac domyslny komputer, nacisnij OK. Aby wystac zeskanowany dokument do programu na komputerze, wybierz komputer w menu.

Po zakohczeniu edycji kliknij Akceptuj. Aby skorzystac z przycisku Skanuj do Nacisnij przycisk OK w celu wybrania miejsca docelowego i zeskanowania obrazu.

Obraz zostanie zeskanowany i przegrany do komputera Na komputerze z systemem Windows uruchomione zostanie oprogramowanie HP Image Zone. Kliknij E-mail. Obraz zostanie zeskanowany i przestany do wybranego komputera. Zatrzymywanie skanowania -» Aby zatrzymac skanowanie, nacisnij przycisk Anuluj na panelu sterowania lub w programie HP Image Zone ncisnij przycisk Anuluj.

Drukowanie dokumentu z aplikacji, w ktorej dokument zostat utworzony w systemie Windows 1. Kliknij typ zadania drukowania na liscie Co chcesz zrobic? Jesli to konieczne, mozna dostosowac ustawienia tutaj lub na innych kartach w oknie dialogowym Wtasciwosci. Drukowanie z aplikacji 78 HP Officejet All-in-One series Drukowanie dokumentu z aplikacji, w ktorej dokument zostat utworzony w systemie Macintosh 1. Wybierz ustawienia strony: – Wybierz rozmiar papieru.

Kliknij OK.. Wprowadz zmiany w ustawieniach drukowania i kliknij przycisk OK. Aby wydrukowac zadanie, kliknij przycisk Drukuj lub OK w oknie dialogowym Drukuj. W systemie Macintosh Ustawienia zadania drukowania mozna zmienic w oknach dialogowych Ustawienia strony i Drukowanie.

Wybor okna dialogowego zalezy od ustawienia, ktore ma bye zmienione. Aby zmienic wszystkie pozostate ustawienia drukowania 1. Jesli komunikat nie zostanie wyswietlony, nacisnij przycisk Anuluj ponownie. Zachowaj Przewodnik instalacyjny do wykorzystania w przysztosci. Jesli przewod telefoniczny ma dwa przewody, posiadasz 2-zytowy przewod telefoniczny.

Jesli przewod telefoniczny ma cztery przewody, posiadasz 4-zytowy przewod telefoniczny. Nie musisz odpowiadac na dalsze pytania. Nie masz pewnosci, czy korzystasz z dzwonienia dystynktywnego? Przejdz do kolejnych pytah. Odpowiedni przypadek konfiguracji znajdziesz w drugiej kolumnie lub trzeciej kolumnie, zaleznie od systemu telefonicznego.

Konfigurowanie urzqdzenia HP All-in-One dla osobnej linii faksowej. Opcjonalnie Zmieh ustawienie Dzwonkow do odebrania na jeden lub dwa dzwonki. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja Testowanie ustawieh faksu.

Przyktadowo, mozna przypisac jeden port do telefonu i faksu grupy 3, a inny ustawic jako port uniwersalny. Konfigurowanie urzadzenia HP All-in-One dla ustugi dzwonienia dystynktywnego 1.

Zmieh ustawienie Wzorzec sygnatu dzwonka na wzorzec przypisany przez operatora telefonicznego do numeru faksu, np. Nacisnij przycisk Odbieranie automatyczne az dioda zgasnie. Przyktadowo, nie mozesz faksowac z urzadzenia HP All-in-One podczas uzywania modemu do wysytania poczty albo korzystania z Internetu. Rownolegty rozdzielacz ma jeden port RJ-1 1 z przodu i dwa porty RJ-1 1 z tytu. Ustawianie urzadzenia HP All-in-One z komputerem wyposazonym w jeden port telefoniczny 1.

Skonfiguruj automatyczna sekretarki tak, aby odpowiadata po czterech lub mniej dzwonkach. Ustawianie urzadzenia HP All-in-One z komputerem wyposazonym w dwa porty telefoniczne 1. Rownolegty rozdzielacz ma jeden port RJ-1 1 z przodu i dwa porty RJ-1 1 z tylu. Aby przetestowac konfiguracji faksu z panelu sterowania 1. Dalsze informacje – patrz Wymiana pojemnikow z tuszem i Ladowanie petnowymiarowych arkuszy papieru. Nacisnij przycisk Ustawienia.

Ponownie przejrzyj raport. Brak lub niewtasciwe ustawienie faksu moze powodowac problemy z faksowaniem. Za pomocy panelu sterowania mozna takze ustawic wiele opcji faksu, np. Mozesz takze uzyc Kreatora instalacji faksu Windows lub Setup Assistant Asystenta instalacji – Macintosh aby szybko skonfigurowac wazne ustawienia faksu, jak tryb odbierania czy informacje nagtowka faksu.

Odpowiedni zalecany tryb odbierania mozna znalezc w drugiej kolumnie. Ustuga poczty gtosowej oferowana przez operatora sieci telefonicznej. Informacje na ten temat zawiera sekcja Konfiguracja faksu. Ustuga dzwonienia dystynktywnego. Jesli nie wiesz ktorego trybu odbierania uzyc, zobacz Wybor zalecanego trybu odbierania dla danej konfiguracji.

Wysytanie faksu Faks mozna wystac na wiele sposobow. Pozwala to na przeprowadzenie rozmowy przed wystaniem faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja Drukowanie raportow potwierdzeh faksow. Jesli wysytasz jednostronicowy faks, mozesz rowniez umiescic go na szybie. P— f Uwaga Jesli wysytasz wielostronicowy faks, musisz umiescic oryginaty w automatycznym podajniku dokumentow. Wpisz numer faksu z klawiatury. Nacisnij przycisk Start, Faksowanie, Mono.

Nacisnij przycisk Faksuj, Kolorzamiast Faksuj, Mono. Mozna takze zmienic rozdzielczosc lub kontrast faksu. To tatwe. Domyslne ustawienie to Wyteiczone. Wysytanie dwustronnych oryginatow Jesli zainstalowany jest modut HP do drukowania dwustronnego, mozesz drukowac dwustronne faksy czarno-biate. Jezeli chcesz korzystac z dwustronnych oryginatow bez strony tytutowej, wybierz 2-stronny oryg..

Ustawienie to skanuje i przesyta obie strony wszystkich kartek. Nacisnij przycisk Faksuj, Mono. Jesli chcesz aby wszystkie przyszte faksy korzystaty z tej samej opcji, zmieh ustawienie domyslne. Jesli odbiorca podniesie telefon, mozesz z nim porozmawiac przed wystaniem faksu.

Gdy wszystko jest gotowe, nacisnij przycisk Faksuj, Mono lub Faksuj, Kolor na panelu sterowania. Nacisnij Ponowne wybier. Nacisnij przycisk bezposredniego szybkiego wybierania. W obszarze faksowania naciskaj Menu do momentu wyswietlenia opcji Jak przest.

Anulowanie planowanego faksu Wysytanie zaplanowanego faksu mozna anulowac. Zaplanowany faks zostanie anulowany. Wysytanie faksu przy uzyciu funkcji monitorowania wybierania Funkcja monitorowania wybierania pozwala na wybranie numeru z panelu sterowania, tak jak ze zwyktego telefonu. Pozwala takze wybrac numer w dowolnym tempie, jesli to konieczne. Informacje na ten temat zawiera sekcja Regulacja giosnosci.

Jesli wysylasz jednostronicowy faks, mozesz rowniez umiescic go na szybie. Nacisnij przycisk 1. Informacje na ten temat zawiera sekcja Ustawianie HP All-in-One do drukowania jedno- lub dwustronnych faksow. Patrz Korzystanie z pojemnikow z tuszem. Nacisnij OK, aby zaakceptowac ustawienie. Ustawianie HP All-in-One do drukowania jedno- lub dwustronnych faksow Jesli zainstalowany jest modut HP do drukowania dwustronnego, mozesz drukowac dwustronne faksy.

To spowoduje wybranie Podstawowe ustawienia faksu. Jezeli chcesz drukowac na jednej stronie kartki, wybierz 1-stronny wydruk – Jezeli chcesz drukowac na obu stronach kartki, wybierz 2-stronny wydruk. Wyjmij wszystkie oryginaty z podajnika dokumentow. W obszarze faksowania naciskaj Menu do momentu wyswietlenia opeji Jak przesl. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry daty automatycznie wyswietlany jest monit o wprowadzenie godziny.

Wprowadz godziny i minuty. Mozna wprowadzic maksymalnie 25 znakow. Mozna wprowadzic maksymalnie 19 cyfr. Wprowadzanie tekstu i symboli Mozliwe jest wprowadzanie tekstu i symboli za pomocy klawiatury panelu sterowania przy wprowadzaniu pozyeji szybkiego wybierania oraz nagtowka faksu.

W przypadku wybierania numeru faksu albo telefonu symbole mozna takze wprowadzic z klawiatury. Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania Mozliwe jest wprowadzanie tekstu i symboli z klawiatury na panelu sterowania. Gdy ustawiona wartosc jest rowna 0, czestotliwosc odswiezania jest wytaczona.

Wartosc 0 wytacza, a wartosc 1 ustawienie standardowe wtacza protokot SNMP. Ponadto zostanie wytaczone uaktualnianie oprogramowania firmowego przy uzyciu biezacych narzedzi pobierania firmy HP. Jest to parametr opcjonalny. Jesli uzytkownik ustawit nazwe wspolnoty pobierania, serwer druku bedzie odpowiadac zarowno na okreslonq przez uzytkownika nazwe wspolnoty, jak i na standardowe nazwe fabrycznq.

Maksymalna dtugosc jest rowna znakow. Aby serwer druku odpowiedziat na nadchodzace zadanie SNMP SetRequest, nazwa wspolnoty tego zadania musi odpowiadac ustawionej na serwerze druku nazwie wspolnoty ustawiania. W celu zwiQkszenia bezpieczehstwa mozna ograniczyc dostep do konfiguracji przy uzyciu listy dostepu hostow serwera druku. Nazwy wspolnot musza.

Dtugosc maksymalna to znakow. Putapki uwierzytelniania wskazujq, zeodebranozadanieSNMP, leczsprawdzenie nazwy wspolnoty sie nie powiodto. Bez nazwy wspolnoty nie mozna okreslic numeru portu. Jesli lista jest pusta, serwer druku nie wysyta putapek protokotu SNMP. Lista moze zawierac najwyzej trzy wpisy.

Domyslnie lista miejsc docelowych putapek SNMP jest pusta. Wartosc standardowa to 60 sekund. AppleTalk appletalk: at-config:, ethertalk: Wtacza lub wytacza dziatanie protokotu AppleTalk EtherTalk na serwerze druku: 0 wytacza, 1 wartosc standardowa wtacza. W przypadku wyboru opcji AUTO domyslnej serwer druku przeprowadza uzgadnianie automatyczne wcelu okresleniaszybkosci itrybutacza.

Pomoc techniczna support-name: support-contact: Zazwyczaj uzywany w celu identyfikacji osoby, z ktorq nalezy siQ kontaktowac w celu uzyskania pomocy dotyczacej danego urzadzenia. Jesli w sieci znajduje si? Wiecej informacji na temat parametrow protokolu TFTP zawiera.. Uwaga Na serwerze muszq bye dost?

Aby zainstalowac lub wlaczyc uslugi DHCP, nalezy skorzystac z dokumentacji systemowej lub pomocy online. Zapewnia to zachowanie statycznych adresow IP serwerow druku do czasu zapewnienia uslug dynamicznego nazewnictwa domen. W tej sekcji opisano rowniez, jak skonfigurowac pul? Uwaga Ponizsze informacje majq charakter ogolny. Danych szczegolowych i dodatkowej pomocy nalezy szukac wsrod informacji dostarczonych wraz z oprogramowaniem serwera DHCP. Uwaga Aby uniknac problemow wynikajqcych ze zmiany adresow IP, HP zaleca, aby wszystkim drukarkom przypisac adresy IP z nieograniczonym czasem najmu lub zastrzezone adresy IP.

Serwer Windows NT 4. W serwerze Windows NT otworz okno Menedzer programow i kliknij dwukrotnie ikon? Administrator sieci. Kliknij dwukrotnie ikon? Menedzer DHCP, aby otworzyc to okno. Wybierz Serwer, a nast? Na liscie serwerow DHCP kliknij dodany przed chwila. Wybierz opcj? Ustal zbior adresow IP.

Wpisz takze mask? Poczatkowe i koncowe adresy IP definiujq punkty koncowe puli adresow przypisanych do tego zakresu. W sekcji Czas trwania dzierzawy zaznacz opcj? Nieograniczony, a nastepnie kliknij przycisk OK. Firma HP zaleca, aby w celu unikniecia problemow wynikajacych ze zmian w adresach IP wszystkim drukarkom przypisywac najem nieograniczony.

Trzeba jednak pamieTac, ze wybor nieograniczonego okresu najmu dla calego zakresu sprawia, ze wszyscy klienci w tym zakresie maja. Aby klienci w danej sieci mieli najem ograniczony, mozna ustawic czas trwania na czas skoriczony, lecz wowczas wszystkie drukarki w tym zakresie trzeba skonfigurowac jako klientow zastrzezonych. Ten punkt mozna pominqc, jezeli w poprzednim punkcie przypisano najem nieograniczony.

W przeciwnym przypadku nalezy wybrac opcje Zakres, a nastepnie Dodaj ograniczenia, aby skonfigurowac drukarki jako klientow zastrzezonych. Dla kazdej drukarki nalezy wykonac nast5puja. Wpisz wybrany adres IP. Na stronie konfiguracji znajdz adres MAC czyli adres sprzetowy i wpisz go w polu Unikatowy identyflkator. Wpisz nazws klienta dozwolone sq dowolne nazwy.

Wybierz przycisk Dodaj, aby dodac klienta zastrzezonego. W oknie Aktywne dzierzawy kliknij zastrzezenie, ktore chcesz usuna. Ten krok mozna pomina. W przeciwnym razie nalezy podczas konfiguracji serwera DHCP wykonac nastepuja. Globalnie, aby korzystac z uslug nazewnictwa we wszystkich zakresach. Dodaj serwer do listy Opcje aktywne. Wybierz przycisk Dodaj, a nastepnie przycisk OK. Ta czynnosc jest wykonywana w kroku lOd.

Jesli dodane wlasnie adresy sa. W przeciwnym przypadku powtorz krok 10c. W polu Bajt wpisz 0x4, aby wskazac wezel mieszany, i wybierz przycisk OK. Kliknij przycisk Zamknij, aby wyjsc do Menedzera programow. Jezeli dany serwer nie jest wyswietlany w drzewie, wybierz pozycj? DHCP i kliknij menu Akcja, aby dodac serwer.

Uruchomiony zostanie Kreator dodawania nowego zakresu. W Kreatorze dodawania nowego zakresu kliknij przycisk Dalej. Wpisz nazw? Wprowadz zakres adresow IP dla tego zakresu poczatkowy i koncowy adres IP.

Wprowadz rowniez mask? Jezeli trzeba, wprowadz zakres adresow IP w obrebie zakresu, ktory ma bye wykluczany przez serwer. Firma HP zaleca, aby wszystkim drukarkom zostaly przypisane zastrzezone adresy IP.

Mozna to zrobic po ustawieniu zakresu zobacz krok Aby teraz skonfigurowac opeje DHCP, zaznacz opcj? Tak i kliknij przycisk Dalej. Jezeli jest to wymagane, podaj adres IP routera lub bramy domyslnej , ktory ma bye uzywany przez klientow. Kliknij przycisk Dalej. Zaznacz opcj? Ustawianie zakresu DHCP na tym serwerze zostalo pomyslnie zakoriczone.

Kliknij przycisk Zakoncz, aby zamknac kreatora. Skonfiguruj drukark? W drzewie DHCP otworz folder zakresu i wybierz pozycj? Kliknij menu Akcja i wybierz polecenie Nowe zastrzezenie. W kazdym polu wprowadz stosowne informacje, wlaczajac w to zastrzezony adres IP drukarki. Na liscie Obslugiwane typy zaznacz pozycje.

Okresl innego zastrzezonego klienta lub kliknij przycisk Zamknij. Dodani klienci zastrzezeni bedq wyswietleni w folderze zastrzezen tego zakresu. Zamknij menedzera DHCP. Dlatego tez, jesli adres IP zostal podany recznie, nalezy takze ustawic recznie wszystkie parametry koirflguracyjne, takie jak maska podsieci, brama domyslna i limit czasu przestoju. To znaczy, ze po wybraniu protokolu DHCP i ukoriczeniu sesji konfiguracyjnej np. Korzystanie z uslugi Telnet ” w niniejszym rozdziale.

Wylacz drukarke. Zaloguj si? System powinien odpowiedziec w sposob podobny do nastejmjacego: 0. Wpisz swoj adres IP i nazw? Na przyklad: Wlacz drukark?. Aby sprawdzic, czy karta jest skonfigurowana z poprawnym adresem IP, posluz si? Jezeli nie mozna uzyskac odpowiedzi przy uzyciu polecenia ping, zobacz Rozdzial 8. Protokol ARP nie nadaje si? Polecenie arp zapisuje parametry konfiguracyjne w pami? W zaleznosci od systemu adres sprzetowy sieci LAN moze wymagac okreslonego formatu.

Po skonfigurowaniu adresu IP nie mozna korzystac z polecen arp ani ping, dopoki na serwerze druku nie zostanie przeprowadzone zerowanie do wartosci fabrycznych zobacz Rozdzial 8. W systemach UNIX polecenie arp – s moze bye rozne dla roznych systemow. W innych systemach moze bye wymagane podanie dodatkowych parametrow. Chociaz polaczenie uslugi Telnet mozna zabezpieczyc haslem administratora, polaczenia Telnet nie sq bezpieczne.

Aby uzyskac informacje dotyczace struktury adresow IP, zobacz Dodatek A. W systemach Windows mozna uzyc polecenia route w wierszu polecenia DOS systemu Windows do utworzenia trasy do serwera druku. Informacje dotyczace systemowych wierszy polecenia podano w pomocy online systemu Windows. Aby korzystac z polecenia route, nalezy rowniez ustalic adres IP stacji roboczej. Q to IP address in dotted notation, 0. Zostanie wyswietlone polaczenie z serwerem druku HP Jetdirect.

Jezeli serwer odpowiada komunikatem.. Jezeli pojawi si? Domyslnie interfejs uslugi Telnet nie wymaga nazwy uzytkownika i hasla. Jesli ustawiono haslo administratora, zostanie wyswietlony monit 0 podanie nazwy uzytkownika i hasla, zanim b? Domyslnie wyswietlany jest interfejs wiersza polecenia. Aby skonfigurowac parametry, korzystajac z interfejsu menu, wprowadz polecenie Menu. Opcje interfejsu uzytkownika “. Polecenia i parametry uslugi Telnet “.

Opcje interfejsu uzytkownika Serwer druku HP Jetdirect zapewnia dwie opcje interfejsu sluzacego do wprowadzania polecen uslugi Telnet: Interfejs wiersza polecenia standardowv oraz Interfejs menu. Aby wyswietlic list? Po kazdym wpisie parametru nast? Zobacz Tabela 3. Powtorz poprzedni krok, aby ustawic jakiekolwiek dodatkowe parametry konfiguracyjne. Po zakoriczeniu wpisywania parametrow konfiguracyjnych wpisz exi t lub quit w zaleznosci od systemu.

Gdy zostanie wyswietlony monit o zapisanie zmienionych ustawien, wprowadz Y ustawienie standardowe , aby zapisac, lub N, aby nie zapisywac ustawien. Jezeli wpisano save zamiast exi t lub qui t, monit o zapisanie ustawien nie zostanie wyswietlony. Polecenia i parametry uslugi Telnet. Przy kazdej recznej zmianie adresu IP nalezy jednoczesnie zmienic konfiguracj? Wyswietla polecenia i Pomoc ustugi Telnet. Mozna uzyc maksymalnie 1 6 znakow alfanumerycznych. Podczas inicjowania nastepnej sesji ustugi Telnet zostanie wyswietlony monit o podanie nazwy uzytkownika i tego hasta.

Hasta mozna usunac przez zimne wyzerowanie. Stanem bQdzie User Specified okreslone przez uzytkownika. Na przyktad: ip-config manual ip Podanie cia. Jesli przy zamknieciu sesji zapisano nowy adres IP, to musi on bye okreslony w nastepnym potaczeniu ustugi Telnet. Na przyktad polecenie quhnel- -ma qk ? SS 0 zapisuje wartosc Wprowadzenie wartosci 0. WiQcei informacji zawiera Dodatek A. Na przyktad polecenie default-gw Na przyktad polecenie domain -name pomoc.

Nazwa domeny nie zawiera nazwy hosta; nie jest petna. Wartosc 0 wytacza, a wartosc 1 ustawienie standardowe wtacza protokot TCP, port 51 5. Numer portu i wartosc opcji sa. Dla wbudowanego serwera druku HP domyslnym numerem portu jest 1. Dane sa.

Mozna dodac najwyzej szesc kolejek zdefiniowanych przez uzytkownika. Nazwa kolejki musi bye okreslona w wierszu polecenia deleteq. Kolejka standardowa ma wartosc AUTO.

Mozna zdefiniowac najwyzej osiem ciacjow znakow. Nazwa cia. Mozna okreslic maksymalnie dwa porty. Kazdywpis okresla host lub siec hostow, ktorym wolno taczyc sie z drukarka.. Jezeli nie ma zadnych wpisow, prawo dostepu przystuguje wszystkim hostom. Na przyktad polecenie allow Wtym przypadku przyjmowana jest standardowa maska Okresla serwer, na ktory serwer druku HP Jetdirect przesyla komunikaty syslog komunikaty o zdarzeniach systemowych.

Na przyktad polecenie syslog-svr: Ustawieniem standardowym jest 1 0 na minute. Ustawienie rowne 0 oznacza, ze liczba komunikatow syslog nie jest ograniczona. Zakres filtrowania jest rowny od 0 do 8, przy czym 0 to najbardziej szczegotowe, a 8 — najbardziej ogolne filtrowanie. Raportowane sqtylko komunikaty ponizej okreslonego poziomu filtru czyli o wyzszym priorytecie. Ustawieniem standardowym jest wartosc 8 — wysytane sa.

Ustawienie rowne 0 powoduje, ze wszystkie komunikaty syslog zostaja. Niektore z urzadzeri infrastruktury, takie jak przetaczniki, moga. Aby wtaczyc tq funkcje;, nalezy ustawic wartosc z zakresu od 1 do 1 minut. Ustawienie wartosci 0 wyta,cza funkcje. Domyslnie nazwa. Jezeli nazwa hosta okreslona przez uzytkownika nie zostata przypisana, uzywana jest domyslna nazwa hosta NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx sa.

Wartosc standardowa to 4 skoki liczba routerow na trasie od sieci lokalnej. Dopuszczalnyjestzakresod 1 do 1 5. Na przyktad polecenie idle – timeout przypisuje limit czasu przestoju o wartosci 1 20 sekund. Po zimnym zerowaniu nalezy wytaczyc i wtaczyc ponownie serwer druku.

Wiecei informacji zawiera Rozdziat 4. Zostanie skonfigurowany adres bramy 0. Wpetni kwalifikowana nazwa domeny sktadasie z nazwy hosta urzadzenia i nazwy domeny. Nazwa hosta moze zostac zmieniona przy uzyciu konfiguracji recznej takjak we wbudowanym serwerze sieci web, w panelu sterowania drukarki lub w ustudze Telnet.

Jednakze nazwa domeny nie moze bye zmieniona recznie, jesli zostata skonfigurowana przy uzyciu protokotu DHCP. Po skonfigurowaniu w petni kwalifikowanej nazwy domeny przy uzyciu protokotu DHCP nie mozna wprowadzac zmian recznie. Protokotu DHCP mozna uzyc tylko wtedy, gdy ustawione sq standardowe wartosci fabryczne.

Konfiguracja przy uzyciu protokotu DHCP jest niedozwolona, jesli mozliwe jest zastosowanie konfiguracji recznej. Ponadto zostanie wytaczone uaktualnianie oprogramowaniafirmowego przy uzyciu biezacych narzedzi pobierania firmy HP.

Jesli uzytkownik ustawit nazwe wspolnoty pobierania, serwer druku bedzie odpowiadac zarowno na okreslona.

Aby serwer druku odpowiedziat na nadchodzace zadanie SNMP SetRequest, nazwa wspolnoty tego zadania musi odpowiadac ustawionej na serwerze druku nazwie wspolnoty. Wytaczenie tego parametru moze uniemozliwic tacznosc z aplikacjami protokotu SNMP do zarzadzania. Wiecei informacji zawiera Rozdziat 9. Wartosc standardowa to 2 sekundy. Liczba znajdujaca siq po nazwie wskazuje, ze w sieci jest wiele urzadzeri o tej nazwie i ze jest to n-te wystapienie nazwy.

Print Type Parametr tylko do odczytu Okresla typ drukarki sieciowej w sieci AppleTalk zgtaszany przez serwer druku Jetdirect. Moze bye raportowanych do trzech rodzajow druku. Status Parametr tylko do odczytu Wskazuje biezacy stan konfiguracji protokotu AppleTalk. Moze bye takze wyswietlony dodatkowy komunikat o stanie. W przypadku wyboru opcji AUTO domyslnej serwer druku przeprowadza uzgadnianie automatyczne w celu okreslenia szybkosci i trybu tacza. Jezeli uzywany jest adres LAA, nalezy wprowadzic ciag okreslony przez uzytkownika zawieraja.

Adres domyslny jest adresem przypisanym fabrycznie. Adres URL, pod ktorym znajduja. Interfejs menu Opcjonalny interfejs menu jest wyswietlany po wpisaniu w wierszu polecenia uslugi Telnet polecenia menu. Korzystanie z interfejsu menu eliminuje koniecznosc pamietania polecen i zapewnia struktury menu, co ulatwia dost?

Rvsunek 3. Jesli zostanie wprowadzona nierozpoznana wartosc, to zostanie wyswietlona poprawna opcja wpisu. General Menu 2. SNMP Menu. Uzyj klawisza Backspace, aby edytowac parametry. Wpisz cold – reset zimne zerowanie , a nastejmie nacisnij klawisz Enter. Wylacz i wlacz zasilanie serwera druku. Informacje na temat zerowania wszystkich parametrow do standardowych wartosci fabrycznych zawiera Rozdzial 8. Korzystanie z wbudowanego serwera sieci web Parametry IP mogq bye ustawiane na serwerach druku HP Jetdirect, ktore obslugujq wbudowany serwer sieci Web.

Uwaga Instrukcje na temat obslugi drukarki przy uzyciu panelu sterowania zawiera dokumentacja drukarki. Mozna zmienic adres IP serwera druku na taki, ktorego mozna uzywac w nowej sieci, lub wymazac obecny adres IP i skonfigurowac nowy adres w nowej sieci.

Zobacz Rozdzial 8. Diagnostvka serwera druku HP Jetdirect “. Wyswietlone karty i funkcje sq rozne w zaleznosci od funkcji urzadzenia i od wersji oprogramowania firmowego serwera druku Jetdirect. Typowq kart? Siec przedstawia Rvsunek 4. Aby uzyskac szczegoiowe informacje o konfiguracji, zobacz Karta Networking Siec.

Z wbudowanego serwera sieci web mozna zazwyczaj korzystac przy uzyciu przegladarek sieci web, ktore obslugujq jezyk HTML 4. Firma Hewlett-Packard testuje rozne najnowsze i starsze przegladarki w roznych systemach. Aktualnie program HP Web Jetadmin i wbudowany serwer sieci web mogq obslugiwac inne przegladarki. Lista przegladarek obslugiwanych w programie HP Web Jetadmin jest dost? Adres IP serwera druku mozna skonfigurowac na wiele sposobow.

Jezeli po uruchomieniu serwer druku HP Jetdirect nie moze pobrac prawidlowego adresu IP z sieci, przypisuje sobie domyslny adres IP starszego typu Adres IP skonfigurowany na serwerze druku mozna okreslic, sprawdzajac strong konfiguracji serwera druku Jetdirect. Wiecej informacji zawiera Rozdzial 3.

Jezeli przypisany zostal domyslny adres starszego typu IP Po ustanowieniu adresu IP na serwerze druku nalezy wykonac nastejmjace kroki: 1. W przypadku wyswietlenia alertow zabezpieczeri nalezy kliknac przycisk Yes Tak , aby kontynuowac.

Jednak serwer druku moze bye skonfigurowany jako witryna z zabezpieczeniami, uzywajaca do identyfikacji zainstalowanego certyfikatu zgodnego ze standardem X. Choc nie jest to zalecane, mozna uzyc menu Opcje internetowe przegladarki w celu takiego jej skonfigurowania, aby ignorowala ostrzezenia o zabezpieczeniach, jezeli serwer druku skonfigurowano do dzialania za posrednictwem protokolu HTTPS.

Zobacz Mgmt. Protocols Protokolv zarzadzania. Wyswietlona zostanie strona wbudowanego serwera sieci web. W celu ponownego ustanowienia polaczenia nalezy uzyc nowego adresu IP. Nalezy zauwazyc, ze wbudowany serwer sieci Web nie moze utworzyc obiektow NDS serwera druku, drukarki ani obiektow kolejki wydruku na serwerze z systemem Novell. Przesylanie informacji o produktach do firmy HP Podczas pierwszego uzycia karty Networking Siec zostanie wyswietlony monit o to, czy pozwalac na wysylanie informacji na temat produktu do firmy HP.

Dane identyfikacyjne oraz informacje dotyczace wykorzystania produktu zbierane przez firm? HP sluzq udoskonalaniu funkcji urzadzen i uslug. Zgodnie z zasadami zachowania poufnosci firmy HP dane osobowe nie zbierane.

Protocols Protokotv zarzadzania Tabela 4. Po wybraniu opcji Auto IPzostanie przypisany unikatowy adres lokalny 1 D9. WiQcei informacji zawiera Rozdziat 3. Maska podsieci jest to liczba bitowa, ktora po zastosowaniu do adresu IP okresla, ktore bity identyfikuja. Wiecei informacji na temat masek podsieci zawiera Dodatek A. Default Gateway Brama domyslna Okresla adres IP routera lub komputera uzywanego do taczenia z innymi sieciami lub podsieciami.

Nie zawiera ona nazwy hosta; nie jest petnq kwalifikowana. Jesli nie okreslono serwera Syslog, przesyfanie komunikatow syslog jest wytaczone. Jesli parametr ustawiony jest na 0, to maksymalna liczba jest nieokreslona. Syslog Priority Priorytet syslog Steruje filtrowaniem komunikatow syslog przesyfanych do serwera syslog. Mowa Zmie?

Opcje internetowe Konfiguruj internetowe ustawienia ekranu i po?? Opcje regionalne i j? Opcje telefonu i modemu Konfiguruje regu? Opcje u? Opcje zasilania Konfiguruj ustawienia oszcz? Pasek zada? Skanery i aparaty fotograficzne Dodaj, usu? Zaplanowane zadania Umo? Zapora systemu Windows Konfiguruj Zapor? BAT nie jest u? NT jest u? REM odpowiadaae prawdziwemu ustawieniu sprz? NTVDM obs? REM Sound Blaster 2. Na przyk? SYS nie jest u? NT lub innego pliku startowego.

NT REM lub innego pliku startowego. REM zostaae uszkodzone. NT lub REM innego pliku startowego. REM Sk? System standardowo u? FON [ win. Opis bie?? E CC

 
 

Windows 10 home udost pnianie pulpitu zdalnego free download.Pobierz Windows 10

 
 
Two-way communication to the printer over a parallel port is generally done in one of two ways.

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

با دریافت مشاوره بهترین تصمیم را برای هوشمند سازی خانه‌تان بگیرید.          
با دریافت مشاوره بهترین تصمیم را برای هوشمند سازی خانه‌تان بگیرید.
اسکرول به بالا